हार्दिक निमन्ञणा

आउँदो ३ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन वार्षिक भेला तथा नयाँ कार्य समितिको चयन हुने भएकोले यहाँहरुको उपस्थिितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
स्थानः 17 Harraow Football Club, ha 2 8ss 
समयः बिहान १० बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म