कुरुवा घर निर्माण समिति

निर्माण समिति- भोजपुर, नेपाल


मेजर बलिमान राई (भूतपूर्व)
श्री बलिमान राई
अध्यक्ष
कर्पोरल नरहरि राई (भूतपूर्व)
नरहरि राई
उपाध्यक्ष
श्री बिकास भुजेल
श्री बिकास भुजेल
सचिव
सुश्री मुना राई
सुश्री मुना राई
कोषाध्यक्ष

श्री गिराधन राई
श्री गिराधन राई
सदस्य
श्री दान बहादुर तामाङ्
श्री दान बहादुर तामाङ्
सदस्य
श्री कमल प्रसाद राई
श्री कमल प्रसाद राई
सदस्य