कुरुवा घर आर्थिक व्यवस्थापन समिति

आर्थिक व्यवस्थापन समिति – बेलायत


श्री सुदेश कुमार राई
श्री सुदेश कुमार गुणा सोहोन्वा राई उपाध्यक्ष
श्री भानुभक्त कोयु राई
श्री भानुभक्त कोयु राई
सह–संयोजक
श्री रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ
उप–संयोजक

श्रीमती बिमला कुमारी राई
श्रीमती बिमला कुमारी राई
सचिव
श्री रोम मुकारुङ्ग
श्री रोम मुकारुङ्ग
कोषाध्यक्ष
श्री पन्च बहादुर तामाङ
श्री पन्च बहादुर तामाङ
सह–कोषाध्यक्ष

श्री मान बहादुर राई
श्री मान बहादुर राई
सदस्य
श्री बिकाश रुपाबुङ्ग राई
सदस्य
श्री देवेन्द्र राई
श्री देवेन्द्र राई
सदस्य
श्री उमा राज तामाङ्
सदस्य
श्रीमती निर्मला देवी राई
श्रीमती निर्मला देवी राई
सहसचिव
सुश्री रोमिया राई
सदस्य
श्रीमती शान्ता कला राई
श्रीमती शान्ता कला राई
सदस्य