सम्पर्क

नाम
ईमेल
मोबाईल
दिलमान खिमदुङ्ग रार्इ (अध्यक्ष) raidmkhimdong642@yahoo.co.uk 07742-677706
देवेन्द्र कुमार राई (उपाध्यक्ष ) debendra_raihk@yahoo.com 7838-039430
सुदेश कुमार रार्इ (उपाध्यक्ष ) skbantawa@yahoo.com 7888-739340
सुवर्ण ताम्राकार (उपाध्यक्ष ) subarna18@gmail.com 07468-081449
राजकुमार तामाङ्ग (सचिव) rajk6b4@gmail.com 7805-648740
रोम प्रसाद रार्इ (कोषाध्यक्ष) mukarungrom@yahoo.com 7913-207792
बिमला रार्इ (सहसचिव) bhanurai@hotmail.co.uk 7727-899795
विष्णु कुलुङ्ग (सहकोषाध्यक्ष) bishnuirai@gmail.com 7727-293863
जितेन्द्र अधिकारी (सदस्य) jeetendraadhikari@yahoo.com 7443192943
राम गुरुङ्ग (सदस्य) lgurung1966@yahoo.co.uk 07853-15212607868-658423
भक्त बहादुर रार्इ (सदस्य) bhaktarai22@yahoo.co.uk 078277-25829
राम कुमार लामा (सदस्य) rlama05@hotmail.com 7838-851296
डिल्लीशेर रार्इ (सदस्य) dillisherrai@hotmail.com 7957-879320
मान बहादुर रार्इ (सदस्य) mrmrmrraiman4@gmail.com
धर्मेन्द्र परियार (सदस्य) pariwardharma@yahoo.co.uk 7771-821828
उमा राज तामाङ्ग (सदस्य) krishna9926@hotmail.com 7456777423
बिर चन्द्र रार्इ (सदस्य) bcrai@hotmail.com 7769-110345
गंगा राज रार्इ (सदस्य) rairaj_007@hotmail.com 7775447039
निता रार्इ (सदस्य) neetarai11@yahoo.com 7500-113258
साना शेर्पा (सदस्य) sanagoparma@hotmail.co.uk 07576 685911
प्रेम राज रार्इ (सदस्य) bantawa8716@gmail.com 7828-839216
दिलिप हिराङ राई (सदस्य) raidilip2004@hotmail.com 07807-236520
चन्द्र घले गुरुङ्ग (सदस्य) cghale@hotmail.com 07850-666181
बिकाश रार्इ (सदस्य) rbicasso@ymail.com 7446-413332
महा प्रसाद रार्इ (सदस्य) rai_maha@hotmail.com 07733455320
रोमिया रार्इ (सदस्य) sayabung@hotmail.co.uk 07877-325553
प्रेम बहादुर रार्इ (सदस्य) rai_prem66@yahoo.co.uk 07947-359366
देवी कुमार रार्इ (सदस्य)
दिप बहादुर रार्इ (सदस्य) numa_rai13@yahoo.com 7557-092037
फुर्बा शेर्पा (सल्लाहकार) phurba_3869@hotmail.co.uk
07403-246653
कृष्ण बहादुर राई (सल्लाहकार) krishna3306@hotmail.com 07403198197
धर्म बहादुर तामाङ् (सल्लाहकार) tamangdharma@yahoo.com 07723-063961
प्रताप सिं रार्इ (सल्लाहकार) pratapraichhangchha@hotmail.co.uk 07988768332
मीना कुमारी रार्इ (सल्लाहकार)
07853254875
रुद्र श्रेष्ठ (सल्लाहकार) samrudra@hotmail.co.uk 07877-212977
प्रेम बहादुर गुरुङ्ग दुबो (सल्लाहकार) dubogrg@hotmail.com 07723601398
मान बहादुर रार्इ (सल्लाहकार) 07880-343443