क्रियाशिल (३ वर्षे) सदस्यहरु

सि.नं.
नाम
श्रीमतीको नाम
ठेगाना
१. श्री गोविन्द राई Northall
२. श्री जनक बहादुर राई Harrow
३. श्री ज्ञान बहादुर राई Northolt
४. श्री रामचरण राई श्रीमती निता रार्इ Grays
५. श्री बम बहादुर मगर श्रीमती दिव्या मगर Grays
६. श्री मदन कुमार राई श्रीमती देविका रार्इ Grays
७. श्री मान बहादुर राई श्रीमती खान्नु युमा रार्इ Grays
८. श्री काजी राई श्रीमती कल्पना रार्इ Grays
९. श्री सन्विर राई श्रीमती प्रधार्नी रार्इ Grays
१०. श्री जीवन श्रेष्ठ श्रीमती पद्मा श्रेष्ठ Grays
११. श्री हेपेन्द्र राई श्रीमती सरिता रार्इ Folkestone
१२. श्री रुद्र घले श्रीमती सुनिता घले Folkestone
१३. श्री राम कुमार लामा श्रीमती मतिमाया तामाङ Folkestone
१४. श्री भोविन्द्र मान राई श्रीमती जसुदेवी रार्इ Folkestone
१५. श्री मान बहादुर राई श्रीमती पम्फा रार्इ Folkestone
१६. श्री पवन राई श्रीमती सुमित्रा रार्इ Folkestone
१७. श्री अर्थ मान राई श्रीमती राम माया रार्इ Hayes
१८. श्री जितेन्द्र अधिकारी श्रीमती रमा अधिकारी Maidstone
१९. श्री कृष्ण राई श्रीमती चन्द्रा रार्इ Maidstone
२०. श्री उत्तर कुमार राई श्रीमती दुर्गाकला रार्इ Middlesex
२१. श्री तेज बहादुर राई श्रीमती बिमला रार्इ Wembley
२२. श्री प्रेम बहादुर राई श्रीमती राम कुमारी रार्इ Alperton
२३. श्री भिमेन्द्र राज राई Park south
२४. श्री रोम मुकारुङ राई श्रीमती मिनु रार्इ Northolt
२५. श्री भुमे सार्की Swindon
२६. कल्पना राई Northolt
२७. श्री खर्ग बहादुर राई श्रीमती सावित्री रार्इ Swindon
२८. श्री पर्शु वान्तवा Northolt
२९. श्री गोपाल चन्द्र राई श्रीमती पुष्प कला रार्इ Northolt
३०. श्री लिल बहादुर तामाङ श्रीमती धनशोभा तामाङ Northolt
३१. श्री दया सागर राई श्रीमती कविता देवी रार्इ London,
३२. श्री अविन राई श्रीमती सरिना रार्इ Aldershot
३३. श्री दोर्जे तामाङ श्रीमती मिनमाया तामाङ Feltham
३४. श्री लख बहादुर तामाङ श्रीमती नइन्द्र माया तामाङ Hounslow
३५. श्री चन्द्र कुमार राई श्रीमती शान्ति रार्इ Hounslow
३६. श्री हेम राज राई श्रीमती चिरन कुमारी रार्इ Feltham
३७. श्री कमल गुरुङ श्रीमती कपिला गुरुङ Hounslow
३८. श्री तिलक बहादुर गुरुङ श्रीमती रत्न माया गुरुङ Hounslow
३९. श्री लाल माया गुरुङ Hounslow
४०. श्री मान बहादुर गुरुङ श्रीमती मुगा गुरुङ Hounslow
४१. श्री निमातेम्बा शेर्पा श्रीमती फुलमाया शेर्पा Sandhurst
४२. श्री देवेन्द्र राई श्रीमती निलम रार्इ Feltham
४३. श्री फुर्बा शेर्पा (ख) श्रीमती पासाङ फुती शेर्पा Ashford
४४. श्री घल बहादुर राई श्रीमती महेन्द्र कुमारी रार्इ
४५. श्री डिल्ली राज तामाङ् श्रीमती नरमाया तामाङ Ashford
४६. श्री नरेश काङ्गमाङ्ग राई श्रीमती सिमा रार्इ Harrow
४७. श्री हरि राई Northolt
४८. श्री प्रेम छिरिङ्ग शेर्पा श्रीमती जाङ्मु शेर्पेनी Ashford
४९. श्री देउ कुमार राई श्रीमती सिवा रार्इ Feltham
५०. श्री उमेश राई श्रीमती मैया गुरुङ रार्इ Ashford
५१. श्री जय कुमार राई श्रीमती बिन्जाता रार्इ Folkestone
५२. श्री रबिन राई श्रीमती प्रमिक्षा हाङ्खिम रार्इ Folkestone
५३. श्रीमती मीना कुमारी राई Folkestone
५४. श्री पोपी राज राई श्रीमती ब्वोरागी रार्इ Ashford
५५. श्री राम तामाङ् श्रीमती फुलमाया तामाङ Folkestone
५६. श्री हरि कुमार राई श्रीमती सरला रार्इ Ashford
५७. श्री अमृत राई श्रीमती यशोदा रार्इ Wembley
५८. श्री संगम राई श्रीमती पुनम रार्इ Folkestone
५९. श्री देओ राज राई Canterbury
६०. श्री निम तेन्जी शेर्पा श्रीमती पदिका शेर्पा Ashford
६१. श्री गणेश राई श्रीमती शान्ता रार्इ Folkestone
६२. श्री नवीन राई
६३. श्री प्रेम राज राई श्रीमती सुम्निमा रार्इ Colchester
६४. श्री मान बहादुर राई श्रीमती बिमला रार्इ Ashford
६५. श्री वीर बहादुर राई श्रीमती दया देवी रार्इ Ashford
६६. श्री दल बहादुर राई श्रीमती मन कुमारी रार्इ
६७. श्री राज कुमार राई श्रीमती देवकी रार्इ Ashford
६८. श्री हरि कुमार राई श्रीमती मिमला चाम्लिङ रार्इ Folkestone
६९. श्री प्रदिप कुमार राई श्रीमती फर्मिला रार्इ Dover
७०. श्री ध्रुव राज राई श्रीमती बिष्णु कुमारी रार्इ Ashford
७१. श्री गंगा राज राई श्रीमती एलिना रार्इ Ashford
७२. श्री वङ्गचु शेर्पा
७३. श्री सुवास चन्द्र राई श्रीमती पञ्च देवी राई Harrow
७४. श्री बम प्रसाद राई श्रीमती इन्द्र कुमारी राई Harrow
७५. श्री मित्र प्रसाद राई श्रीमती निलम देवी राई Northolt
७६. श्री सुवर्ण ताम्राकार श्रीमती देविका ताम्राकार Ashford
७७. चन्द्रावती राई Ashford
७८. श्री खगेन्द्र घले श्रीमती प्रेरणा घले Folkestone
७९. श्रीमती सुष्मा राई Aldershot
८०. श्रीमती राम रेखा राई Colchester
८१. श्री टंक बहादुर राई श्रीमती अनु राई Colchester
८२. श्री दिलिप राई श्रीमती अबिना राई
८३. मे. मान बहादुर राई
८४. श्रीमती नीता राई श्री प्रेम कुमार राई
८५. श्री गुमानसिं बल श्रीमती रोशनी तामाङ् बल
८६. श्री धर्मेन्द्र परियार
८७. श्रीमती निलम राई श्री युवराज राई
८८. वीरचन्द्र राई
८९. श्री रमेश राई श्रीमती निता राई Stafford
९०. श्री दिप बहादुर राई श्रीमती देओ कुमारी राई Harrow
९१. श्री चन्द्र कुमार राई श्रीमती सबिता राई Harrow
९२. श्री दिवाकर राई श्रीमती शिव कुमारी राई Northolt
९३. श्री शंकर मणि नेपाल श्रीमती नर्वदा नेपाल Folkestone
९४. श्री दुर्गा प्रसाद राई श्रीमती हान्द्रा राई Folkestone
९५. श्री दयाकृष्ण राई श्रीमती मारीना राई Lincolnshire
९६. श्री नरहाङ राई श्रीमती सुमित्रा राई Ashford
९७. श्री कृष्ण मणि राई श्रीमती अहन्त कुमारी राई Northolt
९८. श्री मान बहादुर रार्इ श्रीमती विष्णु कुमारी रार्इ Swindon
९९. श्री बद्री कुमार गोले श्रीमती बेगम पाख्रिन (लामा) Derby
१००. श्री रोशन राई श्रीमती विद्याकला राई London
१०१. श्री असेश राई श्रीमती पुनम राई Middlesex
१०२. श्री बिजोय राई श्रीमती विभामय राई Middlesex
१०३. श्री रबिन राई श्रीमती मीना राई Harrow
१०४. श्री धनकेशर राई श्रीमती चिजामाया राई Middlesex
१०५. श्री चन्द्रबहादुर राई श्रीमती हिराशोभा राई Aldershot
१०६. श्री चक्र बहादुर राई श्रीमती पशुपतिदेवी राई Canterbury
१०७. श्री अशोक कुमार राई श्रीमती दुर्गाकुमारी राई Canterbury
१०८. श्री राजन राई श्रीमती बिन्दु राई London
१०९. श्री कमल अधिकारी श्रीमती शकुन्तला अधिकारी Maidstone
११०. श्रीमती पूर्णमाया पुन श्री तेज पुन Hayes
१११. श्री सञ्जिव राई श्रीमती कल्पना राई Sandhurst
११२. श्री सुचन्द्र राई श्रीमती सिता राई Franbrough
११३. श्री मान बहादुर राई श्रीमती प्रमिला राई Abingdon
११४. श्री देवान राई श्रीमती जयाशिला राई Ashford
११५. श्री सुवास राई Chichister
११६. श्री आनन्दकुमार राई Ashford
११७. श्री धनिकर्ण राई London
११८. श्री मिलन राई श्रीमती शर्मिला राई London
११९. श्री श्याम प्रसाद राई श्रीमती कुमारीपुष्प राई London
१२०. श्री बेग घले London
१२१. श्री जितेन्द्र श्रेष्ठ श्रीमती सञ्जिता श्रेष्ठ Andover
१२२. श्री नरेन्द्र कुमार राई श्रीमती जुनमाया राई Winchester
१२३. श्री सनमन राई श्रीमती गंगाकुमारी राई Sandhurst
१२४. श्री भीमभक्त राई Reading
१२५. श्री पचबहादुर तामाङ् श्रीमती सुन्दरी तामाङ् Salisbury
१२६. श्री हार्कुमान राई श्रीमती क्षेत्रकला राई Harlow, Middlesex
१२७. श्री गंगा प्रसाद राई श्रीमती निर्मला राई Surrey
१२८. श्री देवकुमार राई श्रीमती लक्ष्मी राई Feltham
१२९. श्री भीम राई Feltham
१३०. श्री सहदेव राई श्रीमती रिस्मा राई Warminster
१३१. श्रीमती फुर्लामा शेर्पा स्व. काजीमान शेर्पा Ashford