भोजपुर सेवा समाज युकेको आजीवन सदस्यहरु

सि.नं.
नाम
श्रीमतीको नाम
ठेगाना
कैफियत
१. श्री फुर्बा (गर्ज) शेर्पा श्रीमती फुरलामु शेर्पा Ashford
सल्लाहकार
२. श्री रुद्र श्रेष्ठ श्रीमती सरिता श्रेष्ठ Hawell
सदस्य
३. श्री कृष्ण बहादुर रार्इ श्रीमती सरस्वती रार्इ Northolt सदस्य
४. श्री राजेन्द्र राई (क) श्रीमती रमादेवी रार्इ Feltham
सदस्य
५. श्री धर्म बहादुर तामाङ् श्रीमती लक्ष्मी कुमारी तामाङ London
सल्लाहकार
६. श्री दिलमान राई श्रीमती एक लक्ष्मी रार्इ Grays
अध्यक्ष
७. श्री भानुभक्त राई श्रीमती विमला कुमारी रार्इ Northolt
उपाध्यक्ष
८. श्री पदम बहादुर राई श्रीमती धनरुपा रार्इ Farnborough
सल्लाहकार
९. श्री हर्क बहादुर चाम्लिङ् राई श्रीमती मायादेवी रार्इ Maidstone
आजीवन सदस्य
१०. श्री सय कुमार राई श्रीमती आशा रार्इ  Woking
आजीवन सदस्य
११. श्री सुदेश कुमार राई श्रीमती सरिता कुमारी रार्इ Stanmore
आजीवन सदस्य
१२. श्री जुद्ध कुमार राई श्रीमती खिमकला रार्इ Northolt
आजीवन सदस्य
१३. श्री कुमार प्रसाद तामाङ श्रीमती धर्मा तामाङ Hemel
आजीवन सदस्य
१४. श्री खम्बा सिं राई श्रीमती अमृत कुमारी रार्इ Greenford
आजीवन सदस्य
१५. श्री टिकाराम घले श्रीमती शकुन्तला गुरुङ Feltham
आजीवन सदस्य
१६. श्री गोपाल तामाङ श्रीमती चन्द्र माया तामाङ Feltham
आजीवन सदस्य
१७. श्री राजेन्द्र कुमार राई श्रीमती निरा रार्इ Maidstone
आजीवन सदस्य
१८. श्री पुष्कर श्रेष्ठ श्रीमती अन्जु श्रेष्ठ Hanwell
आजीवन सदस्य
१९. श्री राजकुमार राई श्रीमती शारदा रार्इ Backwater
आजीवन सदस्य
२०. श्री मणी कुमार तामाङ श्रीमती शर्मिला तामाङ Wembley
आजीवन सदस्य
२१. श्री महेन्द्र राई श्रीमती भिमा रार्इ Hayes
आजीवन सदस्य
२२. श्री हर्कराज राई श्रीमती श्रीलक्ष्मी रार्इ Folkestone
सल्लाहकार
२३. श्री रिन्जी शेर्पा श्रीमती छेवाङ छोटी शेर्पा Ashford आजीवन सदस्य
२४. श्री टिकारामा राई श्रीमती रामकुमारी रार्इ Hayes आजीवन सदस्य
२५. श्री मन कुमार विश्वकर्मा श्रीमती बिन्दा विश्वकर्मा Folkestone आजीवन सदस्य
२६. श्री रोहित कुमार राई श्रीमती निर्मला रार्इ Coolville आजीवन सदस्य
२७. श्री गोम्बा शेर्पा श्रीमती पेम्जाङ शेर्पा Ashford आजीवन सदस्य
२८. श्री सुमन चन्द्र राई श्रीमती पूर्ण लाछी रार्इ Folkestone आजीवन सदस्य
२९. श्री प्रताप सिं राई श्रीमती सुजा रार्इ Ashford आजीवन सदस्य
३०. मीना कुमारी राई श्री भगत बहादुर रार्इ Cambridgeshire आजीवन सदस्य
३१. श्री बिनोद कुमार राई श्रीमती ज्योती रार्इ Grays आजीवन सदस्य
३२. रमा राई श्री दिनेश रार्इ Grove आजीवन सदस्य
३३. श्री भूपध्वज आले मगर श्रीमती टिला देवी आले मगर Hayes आजीवन सदस्य
३४. श्री विकास रार्इ श्रीमती राधिका रार्इ Colchester आजीवन सदस्य
३५. श्री शुक्र बहादुर तामाङ श्रीमती बिमला तामाङ West Drayton आजीवन सदस्य
३६. श्री साना शेर्पा श्रीमती मेधा शेर्पा Colchester आजीवन सदस्य
३७. श्री जस बहादुर रार्इ श्रीमती प्रभात कुमारी रार्इ Folkestone आजीवन सदस्य
३८. श्री छत्र बहादुर रार्इ श्रीमती राधिका रार्इ Llanelli आजीवन सदस्य
३९. श्री श्याम कुमार श्रेष्ठ श्रीमती तारा श्रेष्ठ Llanelli आजीवन सदस्य
४०. श्री मोहन सिं रार्इ श्रीमती विद्या श्रेष्ठ रार्इ आजीवन सदस्य
४१. श्रीमती कमला रार्इ श्री न्यज्योति रार्इ आजीवन सदस्य
४२. श्रीमती पुष्पा रार्इ श्री नौराज आङ्गडेम्बे आजीवन सदस्य
४३. श्री राजकुमार तामाङ् श्रीमती सरस्वती तामाङ्  Folkestone आजीवन सदस्य
४४. श्री इन्द्रदेव रार्इ श्रीमती विष्णु कुमारी रार्इ  Frimley Camberley आजीवन सदस्य
४५. श्री इन्द्र प्रकाश रार्इ श्रीमती सुमन रार्इ Bracknell आजीवन सदस्य
४६. श्री गणेश कुमार रार्इ श्रीमती निर्मला रार्इ Folkestone आजीवन सदस्य
४७. श्री डिल्लीशेर रार्इ श्रीमती कल्पना रार्इ Canterbury आजीवन सदस्य
४८. श्री भक्त बहादुर रार्इ श्रीमती लिलावती रार्इ Sandhurst आजीवन सदस्य
४९. श्री युवराज खत्री  श्रीमती कमला खत्री Colchester आजीवन सदस्य
५०. श्री ज्ञान बहादुर रार्इ London आजीवन सदस्य
५१. श्री वीर कुमार रार्इ आजीवन सदस्य
५२. श्री ज्ञान बहादुर राई श्रीमती लक्ष्मी कुमारी राई Franbrough आजीवन सदस्य
५३. श्री झुण्डीराम राई Bracknell आजीवन सदस्य
५४. श्री गञ्जमान राई श्रीमती इन्द्रकुमारी राई Harrow आजीवन सदस्य
५५. श्री अर्जुन बस्नेत श्रीमती भगवती बस्नेत Reading आजीवन सदस्य
५६. डा. हरि बस्नेत श्रीमती उपासना Reading आजीवन सदस्य
५७. मीना कुमारी राई Ebrook Court आजीवन सदस्य